ห้องน้ำสำเร็จรูป ทำไมต้อง QBIC Bathroom เท่านั้น!

Last updated: 7 ธ.ค. 2564  |  1015 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำไมต้อง Q-Bic Bathroom

"Quality"
ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ทุก ๆ ยูนิตจะถูกผลิตตามแบบที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าในโรงงาน โดยตลอดกระบวนการผลิตจะมีการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานโรงงานและผ่านขั้นตอนการทดสอบต่าง ๆ เพื่อรับรองคุณภาพก่อนส่งมอบลูกค้า

ห้องน้ำสำเร็จรูป Qbic Bathroom

"Value"
ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่หน้างานก่อสร้าง เช่น ลดการจัดเก็บวัสดุ ลดการดูแลวัสดุ ลดความเสียหายที่เกิดจากการบริหารสินค้าคงคลัง ลดจำนวนช่างฝีมือแรงงาน รวมถึงการที่ต้องสูญเสียช่วงเวลาที่รองานก่อสร้างและยังควบคุมต้นทุนได้คงที่ จึงทำให้โครงการมีต้นทุนที่ต่ำสามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง

ห้องน้ำสำเร็จรูป Qbic Bathroom

"Time Saving"
ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยลดเวลาการก่อสร้างอย่างน้อย 2 -3 เดือน จากการผลิตในโรงงานขนานไปกับการก่อสร้างของโครงการ โดยโรงงานวางแผนการผลิตแบบสายพาน จึงทำให้ผลิตงานได้อย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานทุกยูนิต พร้อมส่งเข้ามาที่หน้างานก่อสร้างตามแผนงานของโครงการ อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งและแนวนอน ติดตั้งง่ายใช้แรงงานน้อย

ห้องน้ำสำเร็จรูป Qbic Bathroom

"Convenience"
ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยจัดการปัญหาความยุ่งยากในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้จัดจำหน่ายวัสดุต่าง ๆ โดยโรงงานจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการงานทั้งหมดแทนลูกค้า จึงทำให้ได้รับความสะดวก

ห้องน้ำสำเร็จรูป Qbic Bathroom

 

Powered by MakeWebEasy.com