ห้องน้ำสำเร็จรูป ทำไมต้อง QBIC Bathroom

Last updated: 2019-12-13  |  580 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ห้องน้ำสำเร็จรูป ทำไมต้อง QBIC Bathroom

Quality
ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ทุก ๆ ยูนิตจะถูกผลิตตามแบบที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าในโรงงาน โดยตลอดกระบวนการผลิตจะมีการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานโรงงานและผ่านขั้นตอนการทดสอบต่าง ๆ เพื่อรับรองคุณภาพก่อนส่งมอบลูกค้า

Value
ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่หน้างานก่อสร้าง เช่น ลดการจัดเก็บวัสดุ ลดการดูแลวัสดุ ลดความเสียหายที่เกิดจากการบริหารสินค้าคงคลัง ลดจำนวนช่างฝีมือแรงงาน รวมถึงการที่ต้องสูญเสียช่วงเวลาที่รองานก่อสร้างและยังควบคุมต้นทุนได้คงที่ จึงทำให้โครงการมีต้นทุนที่ต่ำสามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง

Time Saving
ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยลดเวลาการก่อสร้างอย่างน้อย 2 -3 เดือน จากการผลิตในโรงงานขนานไปกับการก่อสร้างของโครงการ โดยโรงงานวางแผนการผลิตแบบสายพาน จึงทำให้ผลิตงานได้อย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานทุกยูนิต พร้อมส่งเข้ามาที่หน้างานก่อสร้างตามแผนงานของโครงการ อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งและแนวนอน ติดตั้งง่ายใช้แรงงานน้อย


Convenience
ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยจัดการปัญหาความยุ่งยากในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้จัดจำหน่ายวัสดุต่าง ๆ โดยโรงงานจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการงานทั้งหมดแทนลูกค้า จึงทำให้ได้รับความสะดวก


Powered by MakeWebEasy.com