ห้องน้ำสำเร็จรูป Q-Bic Bathroom ช่วยลดต้นทุนแฝง!!!

Last updated: 2021-12-07  |  638 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ห้องน้ำสำเร็จรูป ช่วยลดต้นทุนแฝง

ห้องน้ำสำเร็จรูป Q-Bic Bathroom ช่วยลดต้นทุนแฝง!!!
สวัสดีค่ะทุกๆ ท่าน การที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่าง ย่อมมีต้นทุน ต้นทุนจะมากจะน้อยอยู่ที่เรากำหนด แต่มีต้นทุนที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ นั้นคือ ต้นทุนแฝง
ต้นทุนแฝงคืออะไร
ต้นทุนแฝงคือ ต้นทุนที่เปิดจากปัจจัยการผลิตบางอย่าง แต่ปัจจัยการผลิดนั้นไม่ได้มีผลกลับมาเป็นเงิน ต้นทุนแฝง เป็นต้นทุนที่เราไม่ด้าดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า หรือไม่ได้สนใจ ซึ่งต้นทุนนี้แหละมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว หรือ ไม่ได้ใส่มากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายขยะ ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่เพื่อเก็บสินค้า ค่าที่พักคนงาน และที่สำคัญคือ ดอกเบี้ยธนาคาร เป็นต้น ต้นทุนแฝงเหล่านี้ ถ้าคิดคำนวนแล้ว เป็นเงินไม่น้อยเลยที่จะเกิดขึ้นในโครงการ
ห้องน้ำสำเร็จรูป Q-Bic Bathroom ช่วยลดต้นทุนแฝง

  • Labor Cost ลดภาระการจัดการด้านแรงงาน ทักษะช่าง และ ที่พักคนงาน เนื่องจากห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งหมดผลิดโดยช่างผู้ชำนาญงานในโรงงาน ทำให้ไม่ต้องเสียค่าที่พักคนงานเพิ่ม ไม่ต้องหาช่างมืออาชีพหลายทีมงาน
  • Control Cost ช่วยลดภาระการควบคุมงาน ห้องน้ำสำเร็จรูปQ-Bic Bathroom ผลิตโดยช่างที่ชำนาญ ทำให้ไม่เกิดการผิดพลาดในการผลิต วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ และ ผ่านการตรวจสอบมีความแข็งแรงติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถควบคุมต้นทุนได้แม่นยำ ไม่เกิดเสียของ
  • Management Cost ช่วยลดภาระการบริหารงานของโครงการ เมื่อห้องน้ำสำเร็จรูปผลิตเสร็จแล้วสามารถติดตั้งได้ทันที โดยไม้ต้องจัดหาที่กองเก็บให้สิ้นเปลือง
  • Interest Cost ลดภาระดอกเบี้ยจากการทำงานที่รวดเร็ว และขจัดปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยส่งมอบงานเร็วกว่าแผน จึงสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้เร็ว

ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้โครงการมีกำไร ในเรื่องขอราคา ถ้าเทียบเป็นต่อห้องของห้องน้ำสำเร็จรูปอาจมีราคาสูงกว่าห้องน้ำธรรมดาทั่วไปอยู่ แต่ถ้าเปลียบกับงานโครงการแล้ว ห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถช่วยลดต้นทุนของโครงการได้ระดับนึงเลยทีเดียว ซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วไม่เห็นในส่วนที่ลดต้นทุนไป ซึ่งต้นทุนที่ว่านั้นคือต้นทุนแฝง

 

Powered by MakeWebEasy.com