ข้อแตกต่างระหว่าง ห้องน้ำธรรมดา กับ ห้องน้ำสำเร็จรูป

Last updated: 2021-12-07  |  941 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความแตกต่างระหว่าง ห้องน้ำธรรมดา กับ ห้องน้ำสำเร็จรูป


ความแตกต่างข้อที่ 1 "ความสะอาด/ขยะ"

(ข้อเสีย)ขยะหน้างานเยอะแยะ เช่น เศษปูน เศากระเบื้อง เป็นต้น ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายการขนย้ายขยะไปทิ้ง
(ข้อดี)สินค้าผลิตในโรงงานจึงไม่มีขยะที่หน้างาน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายขยะไปทิ้ง


ความแตกต่างข้อที่ 2 "ระยะเวลาการก่อสร้าง"

(ข้อเสีย)มีความเสี่ยงกับการประสานงานช่างหลายชุดรวมกัน การจัดซื้อและการจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง
(ข้อดี)สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากผลิตสินค้ารอไว้แล้ว จึงไม่มีความล่าช้าในการเข้าหน้างาน


ความแตกต่างข้อที่ 3 "การก่อสร้าง"

(ข้อเสีย)สร้างแบบก่ออิฐ ฉาบปูน ที่หน้างาน ทำให้มี วัสดุที่เหลือใช้หรือสิ้นเปลืองที่หน้างาน เป็นงานเปียก เลอะเทอะที่หน้างาน
(ข้อดี)ก่อสร้่างในโรงงานทั้งหมด แล้วยกใส่ในโครงสร้างของอาคาร เก็บงานให้เรียบร้อย


ความแตกต่างข้อที่ 4 "หลังการขาย"

(ข้อเสีย)มีค่าใช้จ่ายเยอะในการซ่อมบำรุง
(ข้อดี)ไม่ต้องซ่อมบำรุงมาก เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพ และ มาตรฐาน


ความแตกต่างข้อที่ 5 "ขั้นตอนการก่อสร้าง"

(ข้อเสีย)เป็นการก่อสร้างระบบเปียก ไม่สามารถบริการงานเรื่องเวลาทำให้งานล่าช้า ขาดแคลนแรงงาน แรงงานไม่มีฝีมือทำให้งานไม่มีคุณภาพ
(ข้อดี)ก่อสร้างในโรงงาน ควบคุมเวลาก่อสร้างได้ แรงงานมีคุณภาพ และ ฝีมือ การก่อสร้างรวดเร็ว


ความแตกต่างข้อที่ 6 "คุณภาพงาน"

(ข้อเสีย)มีความเสี่ยงน้ำรั่ว ปูกระเบื้องไม่เรียบร้อย ยากต่อการดูแล
(ข้อดี)ผลิตในโรงงานมีช่างผู้เชี่ยวชาญ มีการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเลือกรูปแบบได้ตามใจชอบ


ความแตกต่างข้อที่ 7 "คุณภาพ"

(ข้อเสีย)ห้องน้ำแต่ละห้องคุณภาพต่างกัน เนื่องจากการทำงานของช่างหลายชุด ควบคุมคุณภาพไม่ได้
(ข้อดี)ผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานก่อนส่งมอบ ไปติดตั้งที่หน้างาน


Powered by MakeWebEasy.com