เกี่ยวกับเรา

    บริษัท เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป โดยโรงงานก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 บนเนื้อที่ประมาณ 14,232 ตร.ม. ชื่อ และ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 120 กิโลเมตร

    ทำหน้าที่เป็นฝ่ายผลิต ให้กับ บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฯ ได้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมาย ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร ที่ใช้สำหรับทั้งตกแต่งภายในและภายนอก ฝ้าเพดานโลหะวัสดุดูดซับเสียง Cladding แผ่นหลังคาโลหะ ระบบจัดเก็บสินค้าและชั้นวางสินค้า ตู้แช่เย็นจัดสำหรับห้างสรรพสินค้า ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่โชว์สินค้า ระบบ Eutectic Plate Freezer และงานสั่งผลิตที่ทำจากโลหะแผ่นทุกชนิด

    แนวนโยบายของบริษัท ฯ ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้หลากหลายมากขึ้น จึงนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงหลังคากึ่งสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ M-TRUSS ซึ่งเป็นโครงสร้างหลังคาที่ใช้งานได้สะดวกและติดตั้งง่ายมีน้ำหนักเบาอีก ทั้งยังมีความแข็งแรงทนทานเนื่องจากผ่านการออกแบบและคำนวณด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานงานวิศวกรรมจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิต ผสมผสานกับระบบการจัดการอย่างเป็นระบบของบริษัทฯ เหล่านี้ได้หลอมรวมกันเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าบริษัทฯสามารถผลิต สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ณ ระดับราคาที่เหมาะสม การส่งมอบตรงต่อเวลา และการบริการที่ยึดถือตามนโยบายความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

    นอกจากนี้บริษัทฯยังให้การตอบสนองกับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าอย่าง ทันท่วงที โดยได้หลอมรวมระบบการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้ากับระบบการบริการที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร


หลักการให้บริการของเรา

    เราให้บริการด้านงานแปรรูปโลหะแผ่น ทุกชนิด เรามีความชำนาญในงานแปรรูปโลหะแผ่นเป็นอย่างดี ด้วยการ สั่งสมประสมการณ์การทำงานอันยาวนาน ประกอบกับการพัฒนา เทคนิคการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้บทเรียนที่เราได้เรียนรู้จาก งานหนึ่ง ถูกถ่ายทอดไปสู่ความสำเร็จที่รวดเร็วและยั่งยืนให้กับ งานถัดไปได้เป็นอย่างดี หลักการให้บริการของเรายืนอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยศักยภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพของเรา ทำให้เราสามารถให้บริการได้หลากหลาย ทั้งงาน ออกแบบดีไซน์ งานชิ้นส่วนประกอบ งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้.

รูปแบบงาน

 • ประเมินราคา (PRODUCTION COST ESTIMATION)
 • คิดงานลดต้นทุน (COST SAVING METHOD)
 • แกะแบบ (REPRODUCTION)
 • ดัดแปลง (MODIFICATION)
 • พัฒนาสินค้า (PRODUCT DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT)
 • คิดค้นเทคนิคเฉพาะ (PROPRIETARY TECHNIQUE AND TECHNICAL SOLUTION)
 • จัดส่ง (DELIVERY)
 • งานยากๆ (“YES” WHEN OTHERS SAY “NO”)

 

CEO LETTER

เราดำเนินธุรกิจด้วยอุดมการณ์ที่เป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม และด้วยประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิต ผสมผสานกับระบบการจัดการอย่างเป็นระบบของบริษัทฯ เหล่านี้ได้หลอมรวมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ณ ระดับราคาที่เหมาะสม การส่งมอบตรงต่อเวลา และการบริการที่ยึดถือตามนโยบายความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้การตอบสนองกับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยได้หลอมรวมระบบการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้ากับระบบการบริการที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร

สิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่น ให้ความสำคัญ และอุดมการณ์ที่แน่วแน่ สรุปได้ดังนี้

 • คุณภาพสินค้า
 • ส่งมอบตรงต่อเวลา
 • การบริการที่ดีเยี่ยม
 • ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายคุณภาพ

"สรรค์สร้าง พัฒนา สินค้า บริการ ระบบงานและบุคลากร เพื่่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า"

Company Profile

Powered by MakeWebEasy.com