เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ.

บริษัท เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป โดยโรงงานก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 บนเนื้อที่ประมาณ 14,232 ตร.ม. ชื่อ และ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 120 กิโลเมตร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายผลิต ให้กับ บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฯ ได้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมาย ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร ที่ใช้สำหรับทั้งตกแต่งภายในและภายนอก ฝ้าเพดานโลหะวัสดุดูดซับเสียง Cladding แผ่นหลังคาโลหะ ระบบจัดเก็บสินค้าและชั้นวางสินค้า ตู้แช่เย็นจัดสำหรับห้างสรรพสินค้า ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่โชว์สินค้า ระบบ Eutectic Plate Freezer และงานสั่งผลิตที่ทำจากโลหะแผ่นทุกชนิด แนวนโยบายของบริษัท ฯ ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้หลากหลายมากขึ้น จึงนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงหลังคากึ่งสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ M-TRUSS ซึ่งเป็นโครงสร้างหลังคาที่ใช้งานได้สะดวกและติดตั้งง่ายมีน้ำหนักเบาอีก ทั้งยังมีความแข็งแรงทนทานเนื่องจากผ่านการออกแบบและคำนวณด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานงานวิศวกรรมจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิต ผสมผสานกับระบบการจัดการอย่างเป็นระบบของบริษัทฯ เหล่านี้ได้หลอมรวมกันเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าบริษัทฯสามารถผลิต สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ณ ระดับราคาที่เหมาะสม การส่งมอบตรงต่อเวลา และการบริการที่ยึดถือตามนโยบายความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้การตอบสนองกับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าอย่าง ทันท่วงที โดยได้หลอมรวมระบบการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้ากับระบบการบริการที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร สถานที่ตั้ง เลขที่ 116/1 หมู่ 10 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทร. 036-358303-4 โทรสาร. 036-358315

หลักการให้บริการของเรา

เราให้บริการด้านงานแปรรูปโลหะแผ่น ทุกชนิด เรามีความชำนาญในงานแปรรูปโลหะแผ่นเป็นอย่างดี ด้วยการ สั่งสมประสมการณ์การทำงานอันยาวนาน ประกอบกับการพัฒนา เทคนิคการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้บทเรียนที่เราได้เรียนรู้จาก งานหนึ่ง ถูกถ่ายทอดไปสู่ความสำเร็จที่รวดเร็วและยั่งยืนให้กับ งานถัดไปได้เป็นอย่างดี หลักการให้บริการของเรายืนอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยศักยภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพของเรา ทำให้เราสามารถให้บริการได้หลากหลาย ทั้งงาน ออกแบบดีไซน์ งานชิ้นส่วนประกอบ งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้.

รูปแบบงาน

ประเมินราคา (PRODUCTION COST ESTIMATION)
คิดงานลดต้นทุน (COST SAVING METHOD)
แกะแบบ (REPRODUCTION)
ดัดแปลง (MODIFICATION)
พัฒนาสินค้า (PRODUCT DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT)
คิดค้นเทคนิคเฉพาะ (PROPRIETARY TECHNIQUE AND TECHNICAL SOLUTION)
จัดส่ง (DELIVERY)
งานยากๆ (“YES” WHEN OTHERS SAY “NO”)

นโยบายคุณภาพ

สรรค์สร้าง พัฒนา สินค้า บริการ ระบบงานและบุคลากร เพื่่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า .

CEO LETTER


เราดำเนินธุรกิจด้วยอุดมการณ์ที่เป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม และด้วยประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิต ผสมผสานกับระบบการจัดการอย่างเป็นระบบของบริษัทฯ เหล่านี้ได้หลอมรวมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ณ ระดับราคาที่เหมาะสม การส่งมอบตรงต่อเวลา และการบริการที่ยึดถือตามนโยบายความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้การตอบสนองกับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยได้หลอมรวมระบบการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้ากับระบบการบริการที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร

สิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่น ให้ความสำคัญ และอุดมการณ์ที่แน่วแน่ สรุปได้ดังนี้

  • คุณภาพสินค้า
  • ส่งมอบตรงต่อเวลา
  • การบริการที่ดีเยี่ยม
  • ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Powered by MakeWebEasy.com