โครงหลังคาสำเร็จรูปที่ดีสำหรับการสร้างบ้าน ควรมีโครงสร้างและคุณสมบัติอย่างไร

หัวข้อที่น่าสนใจ

โครงหลังคาสำเร็จรูป ความแข็งแรงที่มาพร้อมกับความทนทาน

โครงหลังคาสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมโครงหลังคาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านให้มีความรวดเร็วและมีมาตรฐาน ซึ่งเป็นประเภทของโครงหลังคาที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ลักษณะของโครงหลังคาสำเร็จรูปเป็นโครงหลังคาที่เรียกว่า Truss หรือโครงถัก เกิดจากการนำปลายของโครงหลังคาสำเร็จรูปมาประกอบเข้าด้วยกันโดยการยึดเพื่อถ่ายแรงในการรับน้ำหนักผ่านระหว่างกัน โดยลักษณะจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่ประกอบกันจากเหล็ก 3 ท่อนและใช้สกรูหรือน็อตในการยึดติดชิ้นส่วนแต่ละท่อนของโครงหลังคาสำเร็จรูป โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างหลังคาที่เป็นส่วนสำคัญในการรับแรงและสร้างรูปแบบโครงถักของโครงหลังคาสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ

องค์ประกอบของโครงหลังคาสำเร็จรูป

ในโครงหลังคาสำเร็จรูปจะมี 4 องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการออกแบบและก่อสร้างโครงหลังคาสำเร็จรูป

  • จันทัน (Top Chord)
  • ขื่อ (Bottom Chord)
  • ค้ำยันในแนวดิ่ง (Vertical Web)
  • ค้ำยันในแนวเอียง (Diagonal Web)

ซึ่งจันทันจะเป็นส่วนที่รับแรงอัดที่เกิดจากการรับน้ำหนักกระเบื้องมุงหลังคาเป็นหลัก ขื่อจะมีหน้าที่ในการยึดหัวเสาและรับแรงดึงในแนวคาน ค้ำยันในแนวดิ่งและค้ำยันในแนวเอียงจะรับทั้งแรงอัดและแรงดึงแต่น้อยกว่าจันทันขื่อจึงมีขนาดที่เล็กกว่า

รูปแบบโครงถักของโครงหลังคาสำเร็จรูป

1. โครงถักแบบโฮว์ (Howe Truss) ลักษณะของจันทันจะทำมุมเอียงเข้าหากันทั้งสองข้างคล้ายหน้าจั่ว โดยที่ขื่อจะอยู่ในแนวราบ ค้ำยันในแนวดิ่งและค้ำยันในแนวเอียงจะเป็นตัวยึด ค้ำยันในแนวดิ่งจะมีระยะห่างที่เท่า ๆ กัน ค้ำยันในแนวเอียงจะทแยงลงเข้ามาหาที่จุดกึ่งกลางของแต่ละช่วงโครงหลังคา ซึ่งโครงถักแบบโฮว์มีด้วยกัน 2 ลักษณะ

  • โครงถักแบบโฮว์ยกระดับ จันทันจะถูกยกขึ้นโดยที่ไม่เชื่อมต่อกับขื่อโดยตรงแต่จะเชื่อมต่อผ่านตัวค้ำยันในแนวดิ่งแทน เป็นลักษณะของโครงหลังคาที่ต้องการช่วงยาวหรือต้องการการรับน้ำหนักมาก ๆ
  • โครงถักแบบคอร์ดเอียงขนาน เป็นโครงหลังคาถักที่จันทันและขื่อจะขนานกันทำให้หลังคาสูงโปร่งมากขึ้น

โครงหลังคาสำเร็จรูปแบบโครงถักโฮว์ทั้งแบบโฮว์ยกระดับและแบบคอร์ดเอียงขนานจะใช้ในการก่อสร้างหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังเก็บสินค้า, สนามกีฬา, โรงละคร เป็นต้น

2. โครงถักแบบเอียงตามมุม จะมีลักษณะเอียงชันทางด้านหน้าแล้วลาดเทลงไปทางด้านหลัง รูปแบบดังกล่าวมักใช้ในโครงหลังคาสำเร็จรูปสำหรับอาคารตึกแถว

โครงถักในรูปแบบต่าง ๆ มีลักษณะในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับโครงหลังคาสำเร็จรูปในการสร้างบ้านจะมีรูปแบบของหลังคาที่ค่อนข้างจำกัดส่วนใหญ่เป็นทรงหลังคาพื้นฐานที่เป็นที่นิยม

รูปแบบโครงหลังคาสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในการสร้างบ้าน

  • โครงหลังคาสำเร็จรูปแบบหน้าจั่วเป็นรูปแบบหลังคาบ้านที่นิยมใช้ในการสร้างบ้าน มีรูปทรงที่เรียบง่าย กันแดด กันฝน และระบายความร้อนได้ดี
  • โครงหลังคาสำเร็จรูปแบบทรงปั้นหยา เป็นรูปแบบหลังคาที่ปรับปรุงข้อเสียมาจากรูปแบบหน้าจั่ว จึงทำให้โครงหลังคาสำเร็จรูปแบบทรงปั้นหยา มีลักษณะลาดเอียงทั้ง 4 ด้านซึ่งสามารถกันแดด กันฝน กันลม ได้ครอบคลุมมากกว่ารูปแบบหน้าจั่วแต่ระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่า
  • โครงหลังคาสำเร็จรูปแบบทรงหมาแหงน เป็นรูปแบบทรงหลังคาที่มีความทันสมัยที่สามารถป้องกันแดด และระบายน้ำฝนได้ดี ไม่รั่วซึมง่ายและใช้วัสดุก่อสร้างที่น้อยกว่าหลังคาแบบอื่น ๆ
  • โครงหลังคาสำเร็จรูปแบบทรงมะนิลา เป็นทรงหลังคาที่ผสมผสานกันระหว่างทรงหลังคาปั้นหยาและหลังคาจั่ว สามารถป้องกันแสงแดดและฝนได้เป็นอย่างดี ระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับสร้างบ้านสไตล์ไทยโอเรียนทอล

การเลือกรูปแบบของหลังคาสำหรับโครงหลังคาสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะเป็นการบ่งบอกว่าควรใช้โครงถักแบบไหนที่เหมาะสมสำหรับโครงหลังคาสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด และนอกเหนือจากรูปแบบแล้วโครงหลังคาสำเร็จรูปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างบ้านที่ต้องแบกรับน้ำหนักของวัสดุที่ใช้ในการมุงหลังที่มีน้ำหนักที่มาก ดังนั้นโครงหลังคาสำเร็จรูปที่จะนำมาใช้ควรเป็นโครงหลังคาสำเร็จที่มีคุณภาพและถูกควบคุมดูแลภายใต้ทีมวิศกรเฉพาะทางเพื่อที่จะได้โครงหลังคาสำเร็จรูปที่ดีที่สุดสำหรับบ้านคุณ ซึ่งโครงหลังคาสำเร็จที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของโครงหลังคาสำเร็จรูปที่ดีและมีคุณภาพ

1. มีความแข็งแรงและทนทาน โครงหลังคาสำเร็จรูปต้องคอยรองรับน้ำหนักของวัสดุที่จะใช้ในการมุงหลังคา ดังนั้นจึงควรเลือกเหล็กที่มีความแข็งแรงที่สูง เช่น เหล็กกล้า HI-Tensile Steel ที่มีความทนทานต่อแรงดึงจึงทำให้รองรับน้ำหนักได้ดี และเป็นเหล็กที่เคลือบกัลวาไนซ์จึงทนทานต่อความชื้นและน้ำฝนจึงไม่เป็นสนิม ลดความเสี่ยงของการผุกร่อนของโครงสร้างหลังคาซึ่งอาจทำให้หลังคาถล่มลงมาได้

2. มีน้ำหนักเบา โครงหลังคาสำเร็จรูปที่ดีโดยส่วนใหญ่จะผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบกัลวาไนซ์จึงมีน้ำหนักที่เบา มีความหนาของเหล็กที่น้อยกว่าโครงหลังคาเหล็กจึงทำให้มีน้ำหนักที่เบากว่า แต่มีความแข็งแรงที่เทียบเท่าหรือมากกว่า ซึ่งโครงหลังคาสำเร็จรูปจะมีน้ำหนักที่เบากว่าโครงหลังคาเหล็กประมาณ 2-3 เท่า จึงช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของโครงสร้างบ้านได้เป็นอย่างดี และยังเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายชิ้นส่วนโครงหลังคาสำเร็จรูปเพื่อนำมาประกอบที่ไซต์งานอีกด้วย

3. มีมาตรฐาน โครงหลังคาสำเร็จรูปเป็นโครงหลังคาที่ต้องคำนวนและออกแบบจากวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ได้ขนาด ความยาว และจำนวนชิ้นส่วนของโครงหลังคาที่เหมาะสมตามการออกแบบและให้ได้ตามมาตรฐานในการใช้งาน รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตและกระบวนการผลิตของ
โครงหลังคาสำเร็จรูปควรได้รับมาตรฐาน เช่น วัสดุที่ใช้ในการผลิตควรได้รับมาตรฐานจากม.อ.ก., BS, JIS, JIS, ASTM,EN ในกระบวนการผลิตควรได้รับการรับรองจาก ISO จะช่วยการันตีประสิทธิภาพของโครงหลังคาสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

4. สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง โครงหลังคาสำเร็จรูปที่ดีจะมีการออกแบบและคำนวนตามแบบที่กำหนดมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อชิ้นส่วนโครงหลังคาสำเร็จรูปมาถึงไซต์งานจึงสามารถใช้สกรูในการยึดติดโครงหลังคาสำเร็จรูปได้ทันทีทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง ใช้เวลาในการติดตั้ง 1-2 วันเท่านั้นซึ่งใช้เวลาในการติดตั้งที่น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับการติดตั้งโดยใช้โครงหลังคาเหล็ก

5. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โครงหลังคาสำเร็จรูปมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นโครงเหล็กที่เคลือบกัลวาไนซ์ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความทนทาน ทั้งต่อแสงแดด ความชื้น น้ำฝน และลม จึงทำให้ไม่ต้องกังวลถึงการผุกร่อนของหลังคาและความยุ่งยากในการซ่อมแซมหลังคาบ้าน

การก่อสร้างบ้านโดยใช้โครงหลังคาสำเร็จรูปจะมีราคาที่แตกต่างกันตามขนาดพื้นที่ของหลังคา โดยบริษัทที่รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับโครงหลังคาสำเร็จรูป ราคาต่อตารางเมตร ดังนั้นหากมีพื้นที่ของโครงหลังคาที่มากหรือเป็นบ้านขนาดใหญ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าบ้านที่มีขนาดเล็ก โครงหลังคาสำเร็จรูปอาจจะมีราคาที่สูงแต่เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับถือได้ว่าเป็นความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากโครงหลังคาสำเร็จรูปนอกจากจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้ว ยังช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านได้เพราะทุกอย่างถูกคิดคำนวนมาล่วงหน้าจากทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานที่จะได้รับ

บริษัท เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จำกัด รับออกแบบโครงหลังคาสำเร็จรูปที่จะช่วยให้หลังคาบ้านของท่านมีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยจากการใช้งานด้วยการออกแบบและคำนวนอย่างถูกต้องและแม่นยำจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนั้นยังผลิตและจำหน่ายโครงหลังคาสำเร็จรูป M-Truss ที่ช่วยยกระดับโครงสร้างหลังคาบ้านด้วยนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ ISO โดยคิดค่าใช้จ่ายโครงหลังคาสำเร็จรูป ราคาต่อตารางเมตร พร้อมการรับประกันคุณภาพสินค้า 10 ปี

10 บทความล่าสุด