ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

COMPANY INTRODUCTION

บริษัท เอเชียโมเดอร์นเวอร์ค
แอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป โดยโรงงานก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 บนเนื้อที่ประมาน 14,232 ตร.ม. ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ห่างจากกรงเทพประมาน 120 กิโลเมตร

ทำหน้าที่เป็นฝ่ายผลิต ให้กับ บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฯ ได้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมาย ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร ที่ใช้สำหรับทั้งตกแต่งภายในและภายนอก ฝ้าเพดานโลหะวัสดุดูดซับเสียง Cladding แผ่นหลังคาโลหะ ระบบจัดเก็บสินค้าและชั้นวางสินค้า ตู้แช่เย็นจัดสำหรับห้างสรรพสินค้า ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่โชว์สินค้า ระบบ Eutectic Plate Freezer และงานสั่งผลิตที่ทำจากโลหะแผ่นทุกชนิด

นโยบายคุณภาพ

“สรรค์สร้าง พัฒนา สินค้า บริการ ระบบงานและบุคลากร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า”

มั่นใจด้วยประสบการณ์ทีมผู้บริหาร

มากกว่า 30 ปี

เราดำเนินธุรกิจด้วยอุดมการณ์ที่เป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม และด้วยประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิตผสมผสานกับการจัดการอย่างเป็นระบบของบริษัทฯ เหล่านี้ได้หลอมรวมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าบริษัทฯสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ณ ระดับราคาที่เหมาะสม การส่งมอบตรงต่อเวลา และการบริการที่ยึดถือตามนโยบายความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญนอก

จากนี้บริษัทฯยังให้การตอบสนองกับความต้องการอันหลากหลายของลุกค้าอย่างทันท่วงที โดยได้หลอมรวมระบบการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้ากับระบบการบริการที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร

หลักการให้บริการของเรา

เราให้บริการด้านงานแปรรูปโลหะแผ่น ทุกชนิด เรามีความชำนาญในงานแปรรูปโลหะแผ่นเป็นอย่างดี ด้วยการ สั่งสมประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน ประกอบกับการพัฒนา เทคนิคการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้บทเรียนที่เราได้เรียนรู้จาก งานหนึ่ง ถูกถ่ายทอดไปสู่ความสำเร็จที่รวดเร็วและยั่งยืน

รูปแบบงาน

สิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่น ให้ความสำคัญ

และอุดมการณ์ที่แน่วแน สรุปได้ดังนี้

1

คุณภาพสินค้า

2-2

ส่งมอบตรงเวลา

3

การบริการที่ดีเยี่ยม

4

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

5

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม