ลักษณะของห้องน้ำสำเร็จรูปที่ดี ต้องเป็นอย่างไร

หัวข้อที่น่าสนใจ

เจาะลึกคุณสมบัติต่าง ๆ ของห้องน้ำสําเร็จรูปที่ดี

การสร้างบ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้กันมากขึ้น เพื่อให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง และเพื่อให้การก่อสร้างได้มาตรฐานมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างบ้านแล้วช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากที่สุด ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนั่นเอง เพราะห้องน้ำสําเร็จรูปเป็นห้องน้ำที่ผลิตสำเร็จมาจากโรงงาน ไม่ต้องมาก่อสร้างห้องน้ำในไซต์งานให้ยุ่งยากและสิ้นเปลืองวัสดุก่อสร้าง เพียงยกห้องน้ำสําเร็จรูป มาทั้งห้อง หรือนำชิ้นส่วนของห้องน้ำสําเร็จรูปมาประกอบเข้าด้วยกันที่หน้างาน ก็จะได้ห้องน้ำหนึ่งห้องภายในเวลาอันรวดเร็ว

ห้องน้ำสําเร็จรูปมีให้เลือกทั้งแบบผลิตสำเร็จเป็นห้องน้ำทั้งห้อง และผลิตเป็นชิ้นส่วนของห้องน้ำ แล้วนำไปประกอบที่หน้างาน โดยเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร สามารถเลือกใช้วัสดุบางชนิดและสุขภัณฑ์ได้ตามต้องการ ยกเว้นวัสดุมาตรฐานที่ถูกกำหนดมาแล้วจากโรงงาน เช่น โครงเหล็ก พื้น ผนัง และท่อน้ำ และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ห้องน้ำสำเร็จรูปมีให้เลือกหลายระดับราคา ทั้งห้องน้ำสําเร็จรูป ราคาถูก และห้องน้ำสําเร็จรูป ราคาแพง ซึ่งราคา ห้องน้ำสําเร็จรูปจะถูกหรือแพง ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุและสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้เป็นหลัก แต่ก่อนที่จะตัดสินใจสั่งผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปมาใช้ ก็ควรทราบถึงคุณสมบัติของห้องน้ำสำเร็จรูปที่ดีมีคุณภาพเสียก่อน เพื่อให้คุณได้รับห้องน้ำสำเร็จรูปที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติการใช้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ลักษณะของห้องน้ำสำเร็จรูปที่ดี

 • พื้นของห้องน้ำสำเร็จรูปมีความลาดเอียง
  ห้องน้ำสำเร็จรูปที่ดี พื้นห้องน้ำต้องมีความลาดเอียงไปทางท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งก่อนรับมอบงาน ควรทดสอบความลาดเอียงของพื้นห้องน้ำสําเร็จรูป ว่าได้ระดับที่ถูกต้องหรือไม่ ด้วยการกลิ้งลูกแก้วไปทางท่อระบายน้ำของห้องน้ำสำเร็จรูป หากลูกแก้วกลิ้งไปที่ตะแกรงท่อระบายน้ำได้ดี ไม่มีติดขัด แปลว่าความลาดเอียงของพื้นห้องน้ำสำเร็จรูปอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
 • ห้องน้ำสำเร็จรูปที่มีระบบป้องกันกลิ่นในท่อระบายน้ำตีกลับ
  ปัญหากวนใจของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารหลายแห่ง คือการที่ท่อระบายน้ำ มีกลิ่นตีกลับขึ้นมาในห้องน้ำ ทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นที่แก้ไขได้ยาก ดังนั้นห้องน้ำสำเร็จรูปที่ดีควรมี P-Trap หรือระบบท่อน้ำทิ้งที่ป้องกันกลิ่นในท่อระบายน้ำตีกลับขึ้นมาในท่อ เพื่อช่วยให้ห้องน้ำปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยระบบ P-Trap จะขังน้ำให้อยู่ในท่อน้ำ ช่วยให้ท่อระบายน้ำไม่แห้งจนมีกลิ่นตีกลับขึ้นมา นอกจากนี้ระบบท่อระบายน้ำบางรุ่นยังมีตัวกรองเส้นผมและสิ่งอุดตันอื่น ๆ ด้วย
 • พื้นและผนังของห้องน้ำสำเร็จรูปต้องมีรอยต่อให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการรั่วซึม
  ห้องน้ำสำเร็จรูปที่ดี ต้องไม่เกิดการรั่วซึมขึ้นตามรอยต่อของพื้นห้องน้ำ ดังนั้นในการผลิตห้องน้ำสําเร็จรูป ทั้งห้องน้ำสําเร็จรูป ราคาถูกและห้องน้ำสําเร็จรูป ราคาแพง จึงใช้การหล่อพื้นเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียว และหล่อผนังแต่ละด้าน ก่อนจะนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นห้องน้ำสําเร็จรูปที่ไม่มีรอยต่อของแผ่นกระเบื้องเลย ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พื้นและรอยต่อของห้องน้ำสำเร็จรูปต้องเป็นวัสดุที่ป้องกันการรั่วซึม
  วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งห้องน้ำสําเร็จรูป ราคาถูกและห้องน้ำสําเร็จรูป ราคาแพง มีให้เลือกหลายแบบ เช่น พื้น Polymer, พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ปูกระเบื้อง หรือพื้นคอนกรีตปูกระเบื้อง และปัจจุบันได้มีการนำวัสดุแบบใหม่เข้ามาใช้ในการทำพื้นห้องน้ำสําเร็จรูป นั่นคือ Fiberglass Reinforced (FRP) หรือวัสดุพื้นห้องน้ำที่เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส และถูกนำมาหล่อให้เป็นพื้นห้องน้ำสําเร็จรูปแผ่นใหญ่แผ่นเดียว แบบไร้รอยต่อ จึงช่วยป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100% นอกจากนี้ FRP ยังเป็นวัสดุที่น้ำหนักเบา และมีความทนทาน เพราะเป็นวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องบิน
 • ห้องน้ำสําเร็จรูปต้องใช้วัสดุที่ปลอดจากการเกิดเชื้อรา
  ห้องน้ำสำเร็จรูปที่ดีต้องใช้วัสดุที่จะไม่ทำให้เกิดเชื้อราบนพื้นและผนังของห้องน้ำ จึงควรเลือกห้องน้ำสำเร็จรูปที่มีการปิดผิวด้วยลามิเนต และเคลือบฟิล์มโพลีเอทิลินบนผิวหน้าของพื้นและผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยทำให้ไม่เกิดเชื้อราในห้องน้ำ ซึ่งนอกจากจะทำความสะอาดยากแล้ว ยังทำให้ห้องน้ำดูไม่สวยงามอีกด้วย
 • โครงสร้างเหล็กของห้องน้ำสําเร็จรูปต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน
  ห้องน้ำสําเร็จรูปที่ดีมีคุณภาพ จะต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง มาทำเป็น Double Floor หรือโครงสร้างของห้องน้ำสําเร็จรูป เพราะชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างจะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของห้องน้ำสําเร็จรูป ทั้งพื้น ผนัง และสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เอาไว้ ดังนั้นจึงควรเลือกห้องน้ำสําเร็จรูปที่ใช้โครงสร้างเหล็กที่มีคุณภาพ เช่น โครงสร้างเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์กันสนิม หรือโครงสร้างเหล็กขึ้นรูป เพื่อให้ห้องน้ำสําเร็จรูปมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น
 • การต่อท่อน้ำของห้องน้ำสําเร็จรูปจะต้องง่ายต่อการบำรุงรักษา
  โดยปกติแล้วห้องน้ำสําเร็จรูปจะมีการต่อท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำดีต่าง ๆ ไว้ในจุดเดียวกัน คือด้านหลังของชักโครก และทำเป็นช่องเซอร์วิสเอาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาในภายหลัง และก่อนการส่งมอบห้องน้ำสําเร็จรูปให้กับลูกค้า ทางโรงงานจะต้องมีการตรวจเช็คระบบการทำงานของท่อน้ำเสียก่อน ว่าสามารถระบายน้ำออกและส่งน้ำเข้าได้เป็นอย่างดี

หากคุณกำลังมองหาห้องน้ำสําเร็จรูปคุณภาพดี ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และมีให้เลือกทั้งห้องน้ำสําเร็จรูป ราคาถูกและห้องน้ำสําเร็จรูป ราคาแพง ลองใช้บริการผลิตห้องน้ำสําเร็จรูปของ ธนาคูณ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่คุณสามารถเลือกวัสดุและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำสําเร็จรูปได้ตามรสนิยมและตามงบประมาณของคุณ ห้องน้ำสําเร็จรูปของธนาคูณ อินเตอร์เนชั่นแนลทุกยูนิท ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีและมีความแข็งแรงทนทาน เช่น พื้นห้องน้ำสําเร็จรูปแบบ FRP ที่ผลิตจากพื้นกระเบื้องเซรามิคเสริมแรงไฟเบอร์กลาส เพื่อป้องกันการรั่วซึม พร้อมระบบป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์จากท่อระบายน้ำ และโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปแบบพิเศษ ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศอย่างพร้อมสรรพ เพื่อให้คุณประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน และด้วยน้ำหนักที่เบาของห้องน้ำสําเร็จรูป จึงทำให้ไม่เป็นภาระกับโครงสร้างของบ้านหรืออาคารของคุณ

10 บทความล่าสุด