ข้อดีของห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำดี ๆ ที่มีได้ทุกที่

หัวข้อที่น่าสนใจ

ห้องน้ำสำเร็จรูป สามารถตอบสนองการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย มีคุณสมบัติแข็งแรงและเบา มีระบบการป้องกันการรั่วซึมและระบบระบายน้ำแบบป้องกันกลิ่นพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบน้ำประปา และระบบระบายน้ำ

ห้องน้ำสำเร็จรูป ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

ความสะดวกสบายเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะห้องน้ำเป็นห้องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากแต่มักจะเกิดปัญหาหากต้องใช้ชีวิตในพื้นที่กลางแจ้งซึ่งไม่มีห้องน้ำ ในปัจจุบันจึงได้มีนวัฒกรรมห้องน้ำสำเร็จรูปที่สามารถสร้างความสะดวกสบายไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นห้องน้ำสำเร็จรูปยังมักถูกนำมาใช้งานในการก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโด เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะโครงการคอนโดที่มักจะนำห้องน้ำสำเร็จรูปมาใช้งาน

ห้องน้ำสำเร็จรูป เป็นนวัตกรรมของการอยู่อาศัย กระบวนการในการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมจะผลิตเสร็จตั้งแต่ที่โรงงาน ซึ่งการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างเพื่อให้ปลอดภัยจากการนำไปใช้งาน ห้องน้ำสำเร็จรูปมีด้วยกัน 2 ประเภทคือ

  1. ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบพร้อมติดตั้ง เป็นห้องน้ำที่ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ พื้น ผนัง เพดาน อ่างล้างหน้า ชักโครก ฝักบัว หรือประตูเสร็จตั้งแต่โรงงานเพียงแค่นำมาติดตั้งยังพื้นที่ที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งจะถูกออกแบบและคำนวนพื้นที่มาเรียบร้อยแล้วจึงยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ติดตั้งได้ง่ายจึงช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดแรงงาน
  2. ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบประกอบ เป็นห้องน้ำที่ผลิตอุปกรณ์แยกส่วน เช่น พื้น ผนัง เพดาน หากต้องการใช้งานต้องนำไปประกอบรวมกันที่จุดติดตั้ง ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบประกอบสามารถปรับเปลี่ยนขนาดในการติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในการตกแต่งได้มากกว่าห้องน้ำเร็จรูปแบบพร้อมติดตั้งและช่างที่มาติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปต้องเป็นช่างเฉพาะที่ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปเท่านั้น

ห้องน้ำสำเร็จรูปมักถูกใช้เป็นห้องน้ำชั่วคราวสำหรับกิจกรรมที่จัดในพื้นที่เปิดโล่งหรือการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น งานคอนเสิร์ต งานกาชาด หรืองานทางด้านการตลาด อาทิ สำนักงานขาย พื้นที่ปฏิบัติงานที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้ในการก่อสร้างสำหรับงานอสังริมทรัพย์เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้างห้องน้ำ เพราะห้องน้ำสำเร็จรูปเพียงแค่นำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบหรือติดตั้งในจุดที่กำหนดซึ่งต่างจากการก่อสร้างห้องน้ำแบบเดิมที่ต้องก่ออิฐฉาบปูนจึงทำให้มีความรวดเร็วในการก่อสร้างส่งผลให้ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มีการขับเคลื่อนที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึงแม้การติดตั้งห้องน้ำแบบสำเร็จรูปจะมีราคาที่สูงกว่าการสร้างห้องแบบเดิม ๆ เนื่องด้วยต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญโดยเฉพาะและมีค่าขนส่งแต่ข้อดีที่ได้รับมีมากมายหลายประการจึงทำให้ในปัจจุบันห้องน้ำสำเร็จรูปเป็นที่นิยมในการใช้งานเป็นอย่างมาก

ข้อดีในการใช้ห้องน้ำสำเร็จรูป

  1. มีความรวดเร็วในการสร้าง ห้องน้ำสำเร็จรูปติดตั้งได้ทันทีเมื่อออกจากโรงงานจึงทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งไม่ต้องก่อสร้างทีละส่วนและค่อยติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ
  2. ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับช่างก่อสร้าง ห้องน้ำสำเร็จรูปใช้จำนวนช่างในการติดตั้งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการก่อสร้างห้องน้ำแบบเดิม
  3. ลดปัญหาน้ำรั่วซึม ด้วยการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปเน้นการผลิตที่เป็นชิ้นเดียวกันเพื่อนำชิ้นส่วนมาประกอบจึงไร้รอยต่อทำให้ห้องน้ำสำเร็จรูปมีปัญหาในการรั่วซึมได้น้อย
  4. สามารถบริหารต้นทุนได้ ห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถออกแบบวาง lay out และเลือกวัสดุไว้ล่วงหน้าได้จึงทำให้สามารถคำนวนต้นทุนในการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปล่วงหน้าได้ ถึงแม้ค่าขนส่งและค่าช่างที่มาติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปจะมีราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบเดิมห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าโดยเฉพาะด้านการจ้างแรงงาน
  5. ง่ายต่อการดูแลรักษา เพราะมีรอยต่อน้อยจึงทำให้ลดพื้นที่ในการสะสมสิ่งสกปรกและแบคทีเรียทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายมากกว่าห้องน้ำที่ก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนและห้องน้ำสำเร็จรูปมีการติดตั้งท่อต่าง ๆ ของห้องน้ำไว้ในจุดเดียวกัน จึงทำให้ง่ายแก่การซ่อมบำรุง
  6. ได้มาตราฐาน ห้องน้ำสำเร็จรูปจะได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงงานที่ผลิตมาเรียบร้อย เช่น การ Slope ของพื้นห้องน้ำ จึงไม่ต้องอาศัยฝีมือช่างก่อสร้างอาจแค่ต้องใช้ความชำนาญของช่างที่มาติดตั้งเท่านั้น

จากข้อดีของห้องน้ำสำเร็จรูปเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าห้องน้ำสำเร็จรูปเหมาะสำหรับในการใช้งานในยุคปัจจุบันถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าราคาการก่อสร้างห้องน้ำแบบธรรมดาแต่ห้องน้ำสำเร็จรูปมีการดูแลรักษาหลังการใช้งานที่ง่ายกว่าจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อยลงไปด้วยทำให้เกิดความคุ้มค่า เพราะห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถควบคุมเรื่องเวลา, ต้นทุนในการก่อสร้าง รวมถึงคุณภาพของห้องน้ำให้มีคุณภาพสม่ำเสมอกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากวางแผนในการก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุของห้องน้ำสำเร็จรูปซึ่งช่วยให้ห้องน้ำสำเร็จรูปมีมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งานให้มากที่สุด

การออกแบบห้องน้ำสำเร็จรูป การออกแบบห้องน้ำสำเร็จรูปเป็นงานพื้นฐานของห้องน้ำที่สามารถออกแบบเป็นขนาดมาตรฐานหรือสั่งทำตามแบบก็ได้ ซึ่งการออกแบบจะออกแบบทุกโครงสร้างของห้องน้ำสำเร็จรูป เช่น สุขภัณฑ์ ผนัง ประตู พื้น เพดาน และระบบประปา รวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการก่อสร้างหลังจากที่สรุปรายละเอียดการออกแบบและฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างห้องน้ำจำลอง (Model) เพื่อทดสอบฟังก์ชันการใช้ ขนาดหรือระยะ ว่ามีความเหมาะสมหรือต้องแก้ไขส่วนใดบ้าง

การเลือกวัสดุใช้ในห้องน้ำสำเร็จรูป วัสดุที่ใช้ในห้องน้ำสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นเพดาน ผนัง พื้น รวมไปถึงสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากกว่าในอดีตซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณ ยี่ห้อ และคุณภาพที่ต้องการใช้งาน 

พื้น พื้นห้องน้ำสำเร็จรูปจะเรียกว่า Double Floor โดยพื้นจะมีระดับที่ยกสูงขึ้นจากพื้นภายในห้องน้ำประมาณ 10-13 เซนติเมตรและจะเสริมโครงสร้างเหล็กกราวาไนซ์อยู่ด้านล่างเพื่อเพิ่มความความแข็งแรง ซึ่งพื้นที่ยกสูงโดยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุ คอนกรีตปูกระเบื้อง, ไฟเบอร์ซีเมนต์ปูกระเบื้อง หรือ พลาสติกเสริมเส้นใยแก้ว (FRP) ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำพื้นแบบชิ้นเดียวจึงไม่มีรอยต่อจึงช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้หลังจากนั้นก็ปิดผิวด้วยกระเบื้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ผนัง ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปจะถูกผลิตแยกชิ้นในแต่ละด้านเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะถูกปิดผิวด้วยวัสดุที่ทำให้รูปลักษณ์เหมือนห้องน้ำทั่วไป แต่ผิวสัมผัสอาจจะไม่ได้แน่นและแข็งแรงเหมือนกับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีต หรือก่ออิฐฉาบปูน โดยทั่วไปโครงสร้างผนังที่มักใช้ในห้องน้ำสำเร็จรูปจะใช้ผนังคอนกรีตกรุด้วยกระเบื้อง, ผนังพอลิเมอร์, ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ใช้โครงเหล็ก หรือ อะลูมิเนียม ซึ่งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถปิดผิวด้วยลามิเนต และเคลือบฟิล์มโพลีทิลินเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราได้ ในปัจจุบันได้มีนวัฒกรรมผนังที่สามารถก่อสร้างได้เร็วยิ่งขึ้น คือการใช้โครงเหล็กกาวาไนซ์กันสนิมเป็นผนังและใช้ PU Foam สูตรเฉพาะที่มีคุณสมบัติกันน้ำรั่วซึมทำหน้าที่เป็นกาวยึดติดกับวัสดุที่ต้องการปิดผิวผนัง

เพดาน เพดานในห้องน้ำสำเร็จรูปจะใช้วัสดุที่ใช้ในห้องน้ำทั่วไป เช่น แผ่นยิปซั่มบอร์ดกันความชื้น ซึ่งสามารถติดตั้งหลอดไฟได้เหมือนห้องน้ำทั่วไป

การระบายน้ำ เป็นอีกจุดหลักของห้องน้ำสำเร็จรูปเพราะเป็นศูนย์รวมของท่อต่าง ๆ ของห้องน้ำ ซึ่งการระบายน้ำจะต้องมีการติดตั้งตะแกรงระบายน้ำทิ้ง (Floor Drain) เพื่อกรองเศษผม หรือเศษผงหลุดเข้าไปในท่อเพื่อป้องกันท่ออุดตัน ซึ่งตะแกรงระบายน้ำทิ้ง จะมีทั้งแบบกันกลิ่น และไม่กันกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่ส่วนใหญ่ห้องน้ำสำเร็จรูปจะนิยมใช้แบบกันกลิ่นไม่พึงประสงค์เพื่อลดปัญหากลิ่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำสำเร็จรูป นอกจากนั้นควรเลือก ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง ที่มีขนาดพื้นที่ของตะแกรงที่ใหญ่และจำนวนช่องระบายน้ำจำนวนมากเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ในปริมาณมากเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังระบายไม่ทันและควรเลือกตะแกรงระบายน้ำที่มีความหนา และแข็งแรงที่สามารถรองรับน้ำหนักมากได้

10 บทความล่าสุด